ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

-6284 Sayılı Şiddetin Önlenmesi Kanunu gereği karar 
       --Aile Mahkemesinden
       --Kolluktan
       --6284 kararına muhalefet şikayeti
 
 -Kolluğa/Savcılığa şikayet
 -Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz
 -Kovuşturma/ davaya katılma

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

-6284 Sayılı Şiddetin Önlenmesi Kanunu gereği karar 
       --Aile Mahkemesinden
       --Kolluktan
       --6284 kararına muhalefet şikayeti
 
 -Kolluğa/Savcılığa şikayet
 -Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz
 -Kovuşturma/ davaya katılma

Whatsapp ile görüş